מוטי חן

השחף 47 מישר 7685000
השחף 47 מישר מחוז המרכז IL
054-5646309054-5646309