הזיתים והשקדים של סבא

ד.נ. גלבוע 19105 מושב מרחביה
1 משעול הדקל מרחביה מחוז הצפון IL