מטעי חולדה אגש"ח בע"מ

ד.נ. שורק קיבוץ חולדה 7684200
ד.נ. שורק חולדה מחוז המרכז IL