מטעי עמית

כרמי יוסף האלון 10
5-13 אלון כרמי יוסף מחוז המרכז IL
054-9993638054-9993638
054-9993638054-9993638