מיכאל הראל

אפרת
13 רחוב נצר ישי אפרת
054-2889949054-2889949