מן הזית

היצירה 12 אור יהודה
היצירה 12 אור יהודה מחוז תל אביב IL