מסיק קיבוץ מגל

ד.נ חפר מגל 3884500
ד.נ חפר מגל מחוז חיפה IL