משק חנוך

ארז 92, כרמי יוסף, ישראל
28-32 ארז כרמי יוסף מחוז המרכז IL
08-928613908-9286139
050-6241536050-6241536
08-9286416