משק שריה בנימינה

רחוב הכרמל 44 בנימינה
04-638875304-6388753
054-4388753054-4388753
זנים
נבלי מוחסן , סורי