ניצנים

43 מושב נחלה 7953000
43 נחלה מחוז הדרום IL