רוטמן כרמי זיתים

66 כפר שמואל
66 כפר שמואל מחוז המרכז IL