שיאון

משק 7 שאר ישוב 1224000
משק 7 שאר ישוב מחוז הצפון 10200 IL