שמן איתן

מושב כרם מהר"ל
27 השמורה כרם מהר"ל מחוז חיפה 30840 IL
05466561000546656100