שמן הארץ

משק 42 רמות מאיר 7683200
משק 42 רמות מאיר מחוז המרכז IL