שמן זית הבשור - חובב עופר

שדה ניצן
054-6644717054-6644717