שמנא בית בד כפרי בע"מ

הכלנית 81 חגור 4587000
81 הכלנית חגור מחוז המרכז IL
03-903338003-9033380