ש.ש.לחקלאות

שדמות דבורה
04-676708804-6767088
050-5509493050-5509493