משק עמירם

10 מושב ניצני עוז 42836
09-878346709-8783467
054-4637620054-4637620
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
כן