עמוס קלציבסקי

מושב מגשימים
05261577270526157727
073-2211077