פירות קדמת כנרת

קיבוץ עין גב
054-5658180054-5658180
04-6658097