מאמרים חשובים למגדלים

בעלי תו ענף הזית

מספר מאמרים שהתפרסמו ב"עלון הנוטע", מידע חשוב למגדלים בנושא ניטור עקת מים, פריחה וחנטה, השקיה ועש הזית – האם ירים את ראשו.