הנחיות ועדכונים למגדלי זיתים

מגדלים, בתי בד, משווקים וחברים יקרים,  אנו מביאים לידיעתכם כי התקבלה אלינו פניה מחברת 'אוליב אקספרס', לכלל מגדלי ומשווקי הזיתים בישראל – להשתתף בניסוי מסחרי ראשון