סדנאות, ימי עיון וקורסים

מצגות כנס מגדלים- בית הבד שער הנגב 23/05/22  מצגת 1- דישון חכם בזיתים יום עיון שער הנגב יונס מצגת 2- התמודדות עם מזיקים אופיניים
אנו רוצים להודות לכל המשתתפים, המרצים והמארגנים של הכנס ה- 16 למחקרים בזית. להלן מצגות אשר הועברו בכנס: תמונת מצב ענף הזית 2020 אוכיבלנקה