סדנאות, ימי עיון וקורסים

מצגות כנס מגדלים – בית הבד שער הנגב אוגוסט 2022  מצגת 1- אופטימיזציה של מועד המסיק ובקרת בית הבד מצגת 2 – מצגת טיפול אופטימאלי
אנו רוצים להודות לכל המשתתפים, המרצים והמארגנים של הכנס ה- 16 למחקרים בזית. להלן מצגות אשר הועברו בכנס: תמונת מצב ענף הזית 2020 אוכיבלנקה