משק גוטמן

מושב בת שלמה, משמש 34, מיקוד 30992
קיימת אפשרות להגיע לביקור במקום (בתיאום מראש)
לא
זנים
ברנע , קורטינה
אתרים או אטרקציות מעניינות באזור הקרוב

הר חורשן, מושבה עתיקה – בת שלמה