עמרם בלמס

מושב אורות 8381000
052-8147575052-8147575