שמעון טובול

נווה אטיב, רמת הגולן
27 עירית נווה אטי"ב