הנחיות להדברת זבוב הזית

הגל הראשון של זבוב הזית כבר בשיאו, והוא כבר נמצא במרבית שטחי הזית. זבובי דור זה עלולים לפגוע קשות במיוחד בזיתי מאכל מהזנים: מנזנילו, נובו, סנטה, נאבאלי ופקואל.
כל מגדל מתבקש לטפל באחת מהאפשרויות שיובאו בהמשך על מנת לתת הגנה לפרי. נכון לעכשיו מגדלים שלא ריססו בפיתיונות, מהאוויר או מהקרקע או תלו מלכודות ללכידה המונית חייבים לבצע באופן מיידי, ניטור לנגיעות בזבוב. במידה ויש נגיעות יש לבצע ריסוס חיפוי כפי שיוסבר לעיל, למעט החלקות בתנאי בעל.
לאחר הריסוס הראשון המגדלים מתבקשים לתלות לוחות צהובים לניטור הזבוב לקביעת עיתוי הריסוס השני. במטע שגודלו עד 30 דונם תולים 2-3 לוחות.
המלכודת הסטנדרטית לניטור היא לוחית צהובה מרוחה בדבק: רימי טרפ.

הדברת הזבוב

1 – מלכודות ללכידה המונית (תחנות האכלה):

 "ביופיד", "פרוטקט" או "נו מד פליי" של שחם, ללכידה המונית של בוגרי זבוב הזית. תולים 10-7 מלכודות לכל דונם, בצידו הצפוני של העץ במקום מוצל אך גלוי ככל האפשר לסביבה. בזיתי שמן באזורים חמים ניתן לתלות רק 5 מלכודות לדונם תוך כדי מעקב.
יש לבצע מעקב בעזרת מלכודות לניטור רימי טרפ וכן לבצע ניטור לנגיעות בפרי. באם יש נגיעות ניתן לטפל באחד מטיפולי החיפוי.

2 – ריסוסי פתיון:

מהקרקע, שיטה זו מבוססת על משיכת זבוב הזית לפיתיון חלבוני מעורב בקוטל חרקים.
הפיתיון מורכב מבומינל בכמות של 200 סמ"ק לדונם בתוספת אחד התכשירים הבאים: דיאזינון- דיזיקטול, בזודין א"ר  25%  בכמות 300 ג' לדונם.
רוגור, רוגוטקס, דימטואט ת"מ 40% בכמות 120 סמ"ק לדונם. (למעט אזור בית שאן , שם גרם התכשיר לצריבות בפרי).
מלתיון 25 : 150-200 סמ"ק לדונם
ניתן לרסס בתכשיר סקסס המכיל (גם פיתיון) בכמות של 125 סמ"ק לד'
ריסוס הפיתיון יבוצע במרסס גב עם בוחש או במרסס נגרר. נפח תרסיס 3-5 ליטרים לדונם. היעדר בחישה מתאימה או ירידה בנפח התרסיס עלולים לגרום צריבות.
מרססים כתם או פס בגובה 1.5-2 מטר מהקרקע. די בריסוס צד אחד של העץ. בכרמי שלחין,בכל האזורים, מתחילים לרסס  7-10 ימים לאחר החנטה לפי ניטור. ממשיכים לרסס ברציפות כל 10 ימים. בחודשים יולי אוגוסט באזורים בהם הטמפרטורה גבוהה מדי עבור הזבובים, אין צורך לרסס, אך יש לעקוב בקפידה אחר פעילות הזבוב באמצעות ניטור. לקראת סוף חודש אוגוסט צפוי חידוש הריסוס לאחר ביצוע ניטור. סף הטיפול בפיתיון: בזיתי שמן בהשקיה 1 זבוב למלכודת ליום. בזיתי מאכל 0.1 זבוב למלכודת ליום
בכרמי בעל מתחילים את הטיפולים בחודש יולי. מרווחי הזמן בין הטיפולים 7-10 ימים.
במשך כל עונת הגידול בודקים את הפרי בקפידה לגילוי הטלות. אם למרות ריסוסי הפיתיון נמצאו הטלות פוריות או רימות. מרססים ריסוס חיפוי.

3 – ריסוסי חיפוי:

ריסוס ברוגור ותחליפו לכיסוי של כל נוף העץ בתרסיס. סף הטיפול: 2 זבובים למלכודת ניטור בממוצע או לפי מציאת הטלות בפרי (כשאין מלכודות לניטור)- בסף של 1% מהפירות.
התכשיר המומלץ: רוגור (ודומיו) 40% ת"מ, בריכוז 0.1%. לתכשירים יש פעילות סיסטמית, וביכולתם לקטול גם את הרימות, הנמצאות בתוך הפירות. התכשיר יעיל למשך כ-7 ימים אולם החדירה היא כ-5 מ"מ בלבד לפרי ולכן יש לטפל כאשר הרימות הן בשלב זחל ראשון. נפח התרסיס לפחות 200 ליטר במטעים המבוגרים.

  בברכה,
מדריכי הגידול
ענף הזית