חדשות מארגון שמן הזית העולמי

מגמות עולמיות בענף שמן הזית:

1. מעקב שוטף אחרי מחירי שמן הזית בספרד, יצרנית  40% מיצור שמן הזית העולמי.

קישור לאתר המעודכן: http://www.poolred.com/

2. דיווחים מארגון שמן הזית העולמי: