חנוכה – חג שמן הזית, חיזוק וחידוש הקשר של שמן הזית לחג

השנה, פסטיבל "ימי ענף הזית" השנתי בצפון, כמו גם אירועים באזורים אחרים, יחולו במהלך חג החנוכה דבר שיחזק את הקשר שבין שמן הזית הטרי ופסטיבל סיום המסיק לבין החג והעונה.

רקע היסטורי

בתקופות קדומות נחוג חג שמן הזית, חג חקלאי לסיום עונת המסיק והפקת השמן. בתקופת בית שני הובא שמן הזית הראשון במסיק לירושלים ושימש להדלקת המנורה. בתקופת ממלכת החשמונאים, חג החנוכה היה גם חג לאומי המציין את ניצחון המכבים מול היוונים ועצמאות ממלכת החשמונאים, וגם פסטיבל סיום מסיק הזיתים, כולל אלמנטים חברתיים רחבים.
"על פי הרב יואל בן נון, חג החנוכה קשור לסיום מסיק הזיתים והפקת השמן‏. על פי המשנה (ביכורים א, ו), חנוכה היה סוף מועד הבאת . . . ביכורי הזית שזמן מסיקתו חל בין סוכות לבין חנוכה. לפי הבנתו במועד זה היה חג חקלאי שבו הדליקו נרות בשמן זית, כנראה כבר מתקופת בית ראשון. גם ד"ר ישראל רוזנסון סובר כי לפני מרד החשמונאים היה חג שמן קדום ששולב עם ניצחונם של החשמונאים לחג החנוכה. לפי התנ"ך, (חגי פרק ב' י"ח) ערב חנוכה מצוין גם כיום בנינו של בית המקדש השני." (חנוכה לקוח מויקיפדיה)

כתבים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגים מצביעים על חשיבותה הכלכלית והחברתית של ענף הזית בימי קדם. ממצאים מלפני 8,000 שנה ממקמים את ראשית יצור שמן הזית באזורינו בכלל, ובישראל בפרט. מאות בתי בד מתקופת בית ראשון ובית שני נמצאו בישראל, וכן עדויות ליצוא שמן זית מחוץ לגבולותיה. שמן זית היה מוצר נסחר בהיקפים גדולים, ומשך השקעות נרחבות במתקנים וציוד וכן את מיטב התעשיינים, היזמים, והסוכנים – "תעשיית היי-טק" של ימי קדם. בנוסף, שמן הזית היה מרכיב מרכזי בתזונת התושבים, במאור בבתים ובנייני ציבור, ובהיגיינה אישית בסבון ובשמים. לשמן הזית היה תפקיד חשוב בבית המקדש, וכמובן בשימוש מנורת שבעת הכנים שהיא מנורת שמן זית.

עם עלייתה של ממלכת החשמונאים, חשיבותה של ענף הזית בכלכלת ישראל המשיכה להיות מרכזית. פסטיבל המסיק שולב עם חג החנוכה, וחשיבותו של הענף הודגש בקשר שבין השמן לחג. אך בעקבות גלות היהודים וניתוקם מגידול הזיתים בארץ, נשמר הקשר בין חג החנוכה לשמן הזית בעיקר בסיפור נס פח השמן ובמסורת אכילת מאכלים מטוגנים. לאורך דורות, לא נשמר פסטיבל סיום המסיק בהקשר חג החנוכה עם האלמנטים החקלאים, החברתיים, והתזונתיים שלו.

חג שמן הזית

השנה, יחול פסטיבל "ימי ענף הזית" בדצמבר במהלך חג החנוכה. בפסטיבל חשוב זה, בהובלת הרשות לפיתוח הגליל וענף הזית, לוקחים חלק שותפים נוספים מקרב משרדי הממשלה והארגונים יחד עם עשרות בתי בד ומרכזי מבקרים מכל המגזרים, תוך הדגשת הדו קיום והעבודה המשותפת בענף. שיתוף הפעולה היומיומי בין כל החברים והמגזרים בענף ראוי להדגשה והבלטה. השנה יורחבו החגיגות לכל הארץ, כולל קיום אירועים מקומיים במיתוג משותף באזורים שונים.

להורדה לחצו כאן